Wilt u hier een aankondiging plaatsen
neem dan contact op met;
Ton Burg, 
  AGENDA  
 


 6 juni 2020 

 

Concert Barokkoor op 6 juni 2020 om 15.30 in de Waalse kerk te Zwolle.

 

Het Barokkoor Zwolle is een enthousiast klein ensemble dat gespecialiseerd is in het zonder begeleiding zingen van oude, vaak polyfone, muziek.

Op het programma staan drie- en vierstemmige koorwerken uit de 16e tot 18e eeuw. Daarnaast zingen enkele leden ook solistisch.

Het concert is gratis. Omdat alle kosten door de leden worden gedragen is er bij de uitgang wel een collecte. 

Het Barokkoor repeteert op dinsdagavond bij één van de leden thuis. Nieuwe leden zijn van harte welkom, met name alten en lage mannenstemmen.

Verdere informatie kunt u verkrijgen via onze website: barokkoor.nl of telefonisch: 038-4660085.