Koren Aantal leden Repetitie-dag Type koor Soort repertoire Begeleiding Thuisstudie verplicht 1) emailadres contact Website
AmuSing Zwolle 13 do avond vrouwenkoor licht klassiek, modern populair a capella   margreet.nijkamp@home.nl www.amusingzwolle.nl
Anthem voor Kerkmuziek 36 do avond gemengd Engelse kerkmuziek a capella, vaak met orgel   info@anthem.nl www.anthem.nl

Barokkoor 11 di avond gemengd oude (polyfone) muziek a capella of met enkele instrumenten muziekbestand barokkoor@gmail.com www.barokkoor.nl 

Blent 6 zo avond gemengd kwintet pop, cabaret, covers, eigen nummers a capella, soms begeleid   ariemersma@gmail.com www.blent.nl
Bluebird Voices 14 ma avond jonge gemengde vocalgroup pop, musical, jazz a capella met beatbox, piano/band   info@bluebirdvoices.nl  www.bluebirdvoices.nl
Caecilia, Toonkunstkoor 82 do avond gemengd oratoria en andere grote werken piano, orkest bij uitvoeringen   kvwalsem1@kpnmail.nl www.caeciliazwolle.nl

Cantiamo Zwolle 25 ma ochtend gemengd klassiek, pop, musical, NL, jazz a capella, soms piano   frankoverweel@gmail.com www.cantiamozwolle.nl

Chr. Gemengd Koor Zwolle 85 ma avond gemengd klassiek, geestelijk, eigentijds piano   cgkzzwolle@gmail.com www.cgkoorzwolle.nl

Chr. Mannenkoor Zwolle 75 di avond mannenkoor geestelijk, opera, operette, musical piano, en meer bij concerten   secretaris@cmkz.nl www.cmkz.nl
Convocaal 25 wo avond gemengd kamerkoor 16e eeuw – hedendaags klassiek a capella muziekbestand info@convocaal.nl www.convocaal.nl

Couleur locale 8 do avond gemengde zanggroep klassiek, jazz, kleinkunst, close harmony a capella   bhaaster@zonnet.nl http://www.zanggroepcouleurlocale.nl/

Euphonia, Chr. Oratoriumver. 44 di avond gemengd oratoria en andere klassieke stukken piano, orkest bij uitvoeringen   boongrond@live.nl https://www.facebook.com/euphoniazwolle

Gioia 36 di avond vrouwenkoor klassiek en pop piano   jokeschirring@live.nl www.vrouwenkoorgioia.nl

Gloria Patri 30 do avond gemengd (kleine) oratoria piano   hjmrietveld@gmail.com -

Groot Mannenkoor Zwolle 80 ma avond mannenkoor zeer divers, o.a. musical en klassiek gevarieerd en a capella   info@grootmannenkoorzwolle.nl www.grootmannenkoorzwolle.nl

Gospelkoor Magnify 36 wo avond gemengd opwekkingsliederen piano   info@gospelkoormagnify.nl www.gospelkoormagnify.nl

Inn-Singers, De 25 ma avond gemengd klassiek, van oud tot hedendaags a capella nee, wel bestand info@innsingers.nl www.innsingers.nl

Into my Heart 17 di avond mannenensemble christelijke en wereldlijke liederen a capella   ensemble.intomyheart@gmail.com  www.intomyheart.nl

Isala cantat 23 do ochtend gemengd interkerkelijk 2x/maand viering in Isala piano/orgel   hans.vd.linde@home.nl -

Iselanders, De 22 di avond gemengd shantykoor meestal begeleid   secretaris@iselanders.nl www.iselanders.nl

Jonkvrouwen, De 38 do avond vrouwenkoor Songs van toen: Presley, Winner, Richard accordeons, drums, bas nee, wel bestand betsythemmen@hotmail.com www.dejonkvrouwen.nl

Kachol Lawan 9 di avond gemengd (iedereen welkom) Hebreeuwse, Jiddische, Ladino liederen ?   info@kachollawan-zwolle.nl http://www.kachollawan-zwolle.nl

Kleinkoor Melodysingers 18 wo avond gemengd Pop en musical meest a capella, ook piano of band ja, muziekbestand maaike.jongma@ziggo.nl www.melodysingers.nl

Konstantijn, Kinderkoor 40 di middag gemengd kinder/jeugdkoor divers piano   info@vuurvogelonline.nl www.vuurvogelonline.nl

Koor, De 22 di avond gemengd, choreografie klassieke en lichte muziek a capella, piano   mipvanderheide@gmail.com www.koordekoor.nl

Mankracht 18 do middag mannenkoor klassiek en modern piano   a.boessenkool@hotmail.com  

Melodysingers 80 do avond gemengd, choreografie vnl. pop- en musicalsongs piano, (geluids)band of combo   info@melodysingers.nl www.melodysingers.nl

Michëlscantorij 38 vr avond gemengd, kerkkoor geestelijke muziek piano   info@michaelscantorij.nl http://www.michaelscantorij.nl/

Multiple Voice 25 wo avond gemengd, 20-40 jaar oud, nieuw, wereldmuziek a capella   multiplevoice@gmail.com www.multiplevoicezwolle.nl

MusicalConcertKoor 27 do avond gemengd medleys uit musicals, songs met verhaal piano   joskamphuis@hotmail.nl www.musicalconcertkoor.nl

Musica Vocalis 25 vr avond gemengd, semi-profess. klassiek uit alle stijlperiodes a capella of met orkest en solisten ja info@musicavocalis.nl www.musicavocalis.nl

Na8ten 25 ma avond vrouwenkoor pop-, wereld- en klassieke muziek a capella   info@na8ten.nl www.na8ten.nl

Nieuwe Ster, De 54 do avond gemengd oratoria piano, orkest bij uitvoeringen   denieuwester@outlook.com www.denieuwester.nl

Octopus schoolkoor 28 ma middag gemengd kinderkoor divers a capella, soms begeleid   ariemersma@gmail.com www.obsdeoctopus.nl/alg_schoolkoor.html

On Cue 20 ma avond gemengd, choreografie Jazz, pop, soul ea.  piano en a capella muziekbestand vissersimon@hotmail.com www.on-cue.nl

Overijssels Kamerkoor 26 do avond gemengd, semi-profess. klassiek uit alle stijlperiodes a capella of met enkele instrumenten ja info@overijsselskamerkoor.nl www.overijsselskamerkoor.nl

Popkoor Code Blauw 11 do avond dameskoor Nederlandstalig popkoor piano of band nee, wel bestand popkoorcodeblauw@gmail.com www.facebook.com/popkoorcodeblauw 

Popkoor Hoor Haar 27 wo avond vrouwenkoor pop opgenomen begeleiding of band muziekbestand popkoorhoorhaar@gmail.com www.popkoorhoorhaar.nl

Popkoor Peppersweet 15 di avond vrouwenkoor pop piano   mbr023@hotmail.com www.popkoorpeppersweet.weebly.com

Promise, Interkerkelijk koor  45 wo avond gemengd christelijke liederen piano   ciska_r@hotmail.com www.promise-zwolle.nl

Puur Zang Zwolle 30 vr avond gemengd veelzijdig, zowel modern als klassiek a capella muziekbestand secr@puurzangzwolle.nl www.puurzangzwolle.nl

The Second Voices 60 di middag gemengd musicalsongs e.a. swingende liedjes     info@thesecondvoiceszwolle.nl www.thesecondvoiceszwolle.nl

Slavisch Byzantijns Koor Zwolle 22 di avond gemengd Slavische kerkgezangen en volksliederen a capella ja info@slavischbyzantijnskoorzwolle.nl www.slavischbyzantijnskoorzwolle.nl

Song & Dance 50 ma t/m do gemengd, ook kinderen grote musicalprojecten, opleidingen Begeleiding   info@songanddance.nl www.songanddance.nl

Swingshift 32 ma avond gemengd, choreografie licht, pop, rock, jazz en luisterliedjes piano   secretarisswingshift@gmail.com www.swingshift.nl

Vrouwenkoor VOKZZ 18 do ochtend vrouwenkoor licht, klassiek, populair ?   kupo1940@kpnmail.nl http://bit.ly/vokzz

Wresinski koor 20 wo middag vrouwenkoor licht klassiek, hedendaags zeer divers eigen band   info@elinegeerdink.nl www.wresinskicultuur.nl

Zang en Vriendschap 26 ma avond gemengd chr. liederen, licht klassiek, musical piano   vandevali@kpnmail.nl -

Zwols Seniorenkoor 63 wo avond gemengd klassiek, modern, amusement piano   gerdajbutink@ziggo.nl www.dobbekoor.nl

Zwols Muziektheater 45 wo avond gemengd, choreografie muziektheater piano   info@zwolsmuziektheater.nl www.zwolsmuziektheater.nl

Zwols Vocaal Ensemble 31 di avond gemengd, semi-profess. klassiek uit alle stijlperiodes a capella of met instrum. begeleiding ja info@zwolsvocaalensemble.nl www.zwolsvocaalensemble.nl
1681
1) Indien in de kolom "thuisstudie verplicht” "muziekbestand” staat, dan is thuisstudie verplicht en worden vanuit het koor muziekbestanden geleverd om dit te vereenvoudigen.