De Zwolse zangraad
is op 19 september 1978 op initiatief van de toenmalige Stichting Het Refter opgericht, omdat er bij diverse 
instanties behoefte bestond aan een aanspreekpunt voor vele koren die Zwolle rijk is.
Thans is de Zwolse Zangraad een overkoepelende organisatie, waarbij 51 koren en/of ensembles zijn aangesloten.


Doel
 
a. Het doel van de Zangraad (statuten Statuten privacykopie.pdf)is het behartigen van de belangen van de bij de raad aangesloten koren.

b. Het aankweken en bevorderen van de belangstelling voor de zangkunst. Het bevorderen van de vriendschappelijke verhoudingen 
tussen de aangesloten koren onderling.
 
Taak 
De raad tracht haar doel te bereiken door 
a. Het nemen van besluiten, die in het gemeenschappelijk belang van de aangesloten koren zijn. 

b. Het in regelmatig contact treden met de gemeentelijke overheid en andere organisaties en instanties die van 
belang zijn voor de amateuristische zangkunstbeoefening. 

c.Het zelf organiseren van koor-optredens, bijvoorbeeld korendagen. 

d. Participeren in de organisatie van manifestaties samen met andere instanties, zodat de koren daarin ook een rol 
kunnen spelen. 
Het coördineren van concerten van de aangesloten koren door het regelmatig uitgeven van de concertagenda 
"Zwolse koren laten van zich horen”.