60 jarig bevrijdingsfeest van Zwolle

Ter gelegenheid hiervan werd op 14 april 2005 in de Nieuwe Buitensociëteit een Zwolse Night of the Proms georganiseerd in samenwerking met de Muziekraad Zwolle. 
Een zestal koren en twee muziekkorpsen vertolkten vooral muziek ten tijde van en na de Tweede Wereldoorlog. 
Met medewerking van Barbara Lok werd het een indrukwekkend feest met een hoog Vera Lynn-gehalte. 
De eerste Canadese bevrijder van Zwolle Leo Major kreeg op die avond het ereburgerschap van Zwolle Stemmen aan de Blijmarkt 
In het kader van "Stemmen aan de Blijmarkt" vindt jaarlijks vanaf 2002 in schouwburg Odeon een korendag plaats met optredens van diverse koren. 
Als rode draad wordt elk jaar een speciaal nummer geschreven en gecomponeerd voor deze dag, dat door ieder koor op eigen wijze wordt geïnterpreteerd.

Internationale Hanzedagen

van 25 t/28 mei 2000. Dankzij bemoeienis van de Zangraad leverde de Zwolse koorwereld hierin een belangrijk aandeel. 
Bij de openingsavond "Overbruggen" op de IJsselbrug trad o.m. een mega-koor op, bestaande uit mannen van de Zwolse mannenkoren. 
Verder waren er die dagen 3 lunch- inloop concerten van Zwolse koren. 
In 1993 organiseerde de Zwolse Zangraad in het kader van haar 15-jarig jubileum in samenwerking met de Christelijke Hogeschool 
voor de Kunsten Constantijn Huygens (conservatorium) en de Culturele Raad Overijssel een studiedag over de kwaliteit en de plaats van het zingen in de basisvorming onder de titel 
"Zingen......Gaaf!" Meester Willem Bartjens-prijs 
Als blijk van waardering werd in 1986 aan de Zwolse Zangraad de "Meester Willem Bartjens-prijs" toegekend. 
Ter uitvoering van de doelstelling "het aankweken en bevorderen van de belangstelling van de "zangkunst" heeft de Zwolse Zangraad 
met financiële steun van diverse instanties in 1986 het Nederlands Kamerkoor naar Zwolle gehaald. 
Hierna heeft heeft de Zwolse Zangraad nog diverse keren geparticipeerd in de organisatie van concerten van dit koor, o.a. in 1989 met een 
compositie van haar adviseur Jacques Reuland. 

Culturele Raad Overijssel 

In de loop der jaren heeft de Zwolse Zangraad diverse activiteiten ontwikkeld. 
Zo werd in 1985 in samenwerking met de Culturele Raad Overijssel het Europees jaar van de Muziek in Overijssel geopend met een 
Nieuwjaarsconcert en afgesloten met een uitvoering van het Weinachtsoratorium van J.S. Bach,uitgevoerd door C.Z.O.V. De Nieuwe Ster. 
Als eregast was daarbij Z.K.H. Prins Claus, als voor zitter van Stichting Musica '85, aanwezig.