Barokkoor


WWW.Barokkoor.nl

 

 

 

Soort koor:

gemengd a capella koor

 

 

Datum oprichting:

4 september 2012

 

 

Aantal leden:

5 mannen, 6 vrouwen

 

 

Karakteristiek:

We zingen 3- of 4-stemmige muziek uit de Renaissance en Barok, meestal a capella, soms ook met instrumentale begeleiding. Voorop staat dat we samen plezier willen hebben in het zingen van mooie muziek. In kwaliteit proberen we elk jaar weer wat verder te komen. Incidenteel zingen we ook solo’s of duetten.

 

 


Zakelijk leider:

 Gerard van Huis

Tel. 038 - 4660085 / 06 - 22577440

Barokkoor@gmail.com

Repetities:

dinsdag 15.45 - 17.45 uur

Domusica, Radewijnstraat 10

 Bankrekening:

 NL12TRIO0338927522

t.n.v. G.A. van Huis te Zwolle

o.v.v. 'Barokkoor'

Dirigent:

Teus de Mik te Deventer