http://www.vuurvogelonline.nl/jeugdkoor-voices/

Soort koor:                 jeugdkoor

Datum oprichting:     

Aantal leden:             10, van 12-18 jaar

Karakteristiek van het koor:

 

Repetities:                 dinsdag 19.30-21.00 uur

                                   Meandercollege, Dobbe 37, Zwolle

Voorzitter:                 

Secretaris:                 

Informatie:                jeugdkoorvoices@gmail.com

Penningmeester:       

 

Bankrekening:           

Dirigent:                     Anne Doeleman